Hỗ trợ liên kết giữa doanh nghiệp, cá nhân Nhật Bản và doanh nghiệp, cá nhân Việt Nam trong kinh doanh.
1. Lợi ích đối với các doanh nghiệp
– Không cần thành lập Công ty tại Việt Nam
– Tiết kiệm chi phí lớn liên quan đến tiền thuê nhà, tiền nhân công đối với kinh doanh tại Việt Nam
– Không mất thời gian và chi phí sang Việt Nam nhiều lần tìm hiểu thị trường, tìm kiếm đối tác, khách hàng
– Nhân viên giao tiếp tốt tiếng Nhật có thể làm cầu nối giữa hai doanh nghiệp và báo cáo tiến độ với bên Nhật thường xuyên

2. Nội dung dịch vụ:
– Đánh giá, lựa chọn đối tác đầu tư, đối tác thương mại
– Nghiên cứu thị trường, nghiên cứu tiền khả thi, nghiên cứu khả thi, thẩm định tính khả thi của dự án
– Hỗ trợ đàm phán, ký kết hợp đồng liên doanh, soạn thảo Hợp đồng liên doanh
– Cầu nối, liên lạc giữa doanh nghiệp/cá nhân Nhật Bản với doanh nghiệp/cá nhân Việt Nam, báo cáo định kỳ giữa 2 doanh nghiệp/cá nhân.
– Hỗ trợ, sắp xếp cho các chuyến đi công tác nước ngoài và Việt Nam (khách sạn, phương tiện di chuyển, phiên dịch…)

Đối với những doanh nghiệp có nguyện vọng thành lập, liên doanh với Công ty tại Việt Nam, chúng tôi có thể hỗ trợ các thủ tục thuê địa điểm văn phòng, thủ tục pháp lý (Giấy phép), hay thủ tục liên quan setup Công ty và nhân sự trong giai đoạn đầu.

Login to your Account